ZDECYDUJ, ILE ZAPŁACISZ, A MY POŁOWĘ PRZEKAŻEMY NA FUNDACJE!

§1. Organizator

  1. Sprzedawca – Karolina Dopierała, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Bemowo, miejsc. Warszawa, Zaborowska, nr 3, lok. 91, kod pocztowy 01-462. NIP: REGON: 361868865.

§2. Postanowienia ogólne

  1. Akcja “Dochód na cele charytatywne” rozpoczyna się w dniu 23.05.2023 (na czas nieokreślony), jednocześnie uznając to dzień od którego liczony jest dochód z transakcji, w celu przekazania go na cele charytatywne.
  2. Firma oświadcza, iż pięćdziesiąt procent (50%) ceny sprzedaży netto (bez VAT), pomniejszone o koszty marketingowe akcji, płaconej przez Klienta za Planery, zgodnie z Umową sprzedaży, stanowi kwotę darowizny przekazywanej przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz fundacji wybranej przez TheCopy, lub wskazanej przez Klienta.
  3. TheCopy zastrzega sobie prawo do wyboru fundacji, jeśli ta wskazana przez Klienta wzbudzi zastrzeżenia Firmy. Przekazywane środki będą wykorzystywane na cele charytatywne zgodnie z misją i wartościami sklepu, w celu wsparcia potrzebujących społeczności oraz inicjatyw o charakterze dobroczynnym.
  4. Firma zobowiązana jest do bezwarunkowego przekazania kwoty pieniężnej, w terminie 30 dni od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.
  5. Powyższe zobowiązanie stanowi jednocześnie zobowiązanie Firmy wobec każdorazowego Klienta, że oznaczona kwota, o której mowa w punkcie 1, zostanie potraktowana jako środki powierzone w celu ich przekazania na cele charytatywne.
  6. Na żądanie Klienta, firma zobowiązana jest do przesłania potwierdzenia wpłaty, o której mowa w punkcie 1, za zamówienie złożone przez osobę składającą wniosek. 

§3. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2023 r. godz. 09:00.